Terms & Conditions

Villkor vid lämning av häst på 
HästRehab by Skönabäck Sweden

Uppstallningsvärd:   Skönabäck Förvaltnings AB, 556464- 7898
                                   Skönabäck 122, 274 91 Skurup

Inför ditt besök/Förbered din häst
Hästen ska vara rengjord med avspolade ben och rengjorda hovar. Använd inte hovfett eller olja på hovarna. Vi ser gärna att hästen är avbroddad när den ska gå på våra band. (Avbroddning debiteras med 100 kr). Betalning: Faktura eller swish.

Avbokning
Avbokning sker senast 24 timmar innan bokad tid. Annars debiteras en avgift om 250 kr

Försäkring och Ansvarsfrågor
Uppstallningsvärden ansvarar för brandförsäkring för byggnaden samt i begränsad omfattning försäkring för byggnadsinventarier.
Det åligger hästägaren/fodervärden att hålla hästen och egen utrustning försäkrad. Uppstallningsvärden ansvarar inte för skador på hästen eller utrustning till hästen. Uppstallningsvärdens hästverksamhetsförsäkring täcker skador som hästen orsakar tredje man. För skador som förorsakas av hästen är hästägaren ansvarig för erläggande av självrisk enligt gällande försäkringsvillkor. För sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från värdens sida, är värden ansvarig i den utsträckning gällande lag anger och värdens försäkring täcker.
Hästägaren/fodervärden intygar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdom. Hästen skall hållas vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp samt följa de avmaskningsrutiner som uppställs av uppstallningsvärden.

Pass
Vad gäller hästens pass så ska det lämnas samtidigt som hästen. Alternativt tas en kopia på namn och födelseår samt vaccinationssida så det kan säkerställas att hästen blir vaccinerad i rätt tid.

Avgift (enligt aktuell prislista eller överenskommelse)
I avgiften ingår: Boxplats, strö, grovfoder, tillgång till vattenband, skrittband, SPA, vibrationsgolv och solarium enligt överenskommelse. Personal på rehabiliteringscentret sköter om hästen och rehabiliteringsmaskinerna.
Avgiften erläggs den sista vardagen varje kalendermånad i efterskott. Vid dröjsmål med betalningen äger uppstallningsvärden rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för övriga kostnader orsakade av dröjsmålet.

Behandlingstid
Muntlig överenskommelse om behandlingstid samt upplägg för rehabilitering/träning sker i samband med lämnande av häst. Efter avslutad behandlingstid hämtas hästen av hästägaren.

Betalningssätt
Betalning sker mot faktura i efterskott. Betalningen kan delas upp via Wasa Kredit om så önskas och om kreditbolaget medger delbetalning.

Veterinär
Uppstallningsvärden äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och omedelbar kontakt med hästägaren/fodervärden inte är möjlig. Hästägaren/fodervärden svarar för samtliga kostnader som detta härför.

Ovan nämnda villkor anses som godkända av hästägaren vid överlämnande 
av häst till HästRehab by Skönabäck Sweden.